Pomáháme k cestě za zdravým sebevědomím i online

Sebedůvěra a zdravý vztah k vlastnímu tělu jsou jednou z klíčových podmínek harmonického vývoje. Každý člověk by měl mít možnost objevit a využít svůj plný potenciál. Realita je však taková, že mnoho mladých lidí bojuje s pocity méněcennosti a úzkostmi kvůli svému vzhledu, což má následně negativní dopad na jejich zdraví, vztahy i výsledky ve škole.

Z tohoto důvodu přichází Dove s Projektem sebedůvěry, který zvyšuje povědomí o nástrahách ovlivňujících sebedůvěru dospívajících. Náš projekt má své kořeny v Kanadě, kde již od roku 2014 úspěšně funguje, a v roce 2018 jsme s projektem přišli i do České republiky.

Ve spolupráci s odborníky z oblasti psychologie, pedagogiky a zdraví byl vytvořen na důkazech založený edukační program. Ten si klade za cíl spolu s rodiči, učiteli a mentory podpořit generaci mladých lidí, kteří budou znát svoji pravou hodnotu, a stanou se tak odolnější vůči negativním společenským jevům a manipulaci médií.

Snažíme se pomáhat i v této nelehké době, proto jsme celý program přizpůsobili současné situaci a zpřístupnili ho ONLINE.

Dove Projekt sebedůvěry je zcela ZDARMA.